Variskalla vieraili viikolla 36 Walter ry


Keskiviikkona 6.9 sekä torstaina 7.9 Variskan koulussa vieraili Walter ry. Walter ry:n tarkoituksena on edistää kulttuurienvälistä vuorovaikutusta Suomessa, erityisesti lasten ja nuorten parissa. Walter pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan ihmisten arvomaailmaan: edistämään muiden kunnioittamista, ymmärtämistä, välittämistä ja vastuun ottamista. Tiimistä mukana koulullamme oli Seppo Evwaraye, Yasmine Yamajako, Efe Evwaraye  sekä Jason Yabal. 

Oppilaat osallistuivat työpajoihin. Koulutyöpajat ovat KYTKE-projektin keskeisin ja näkyvin toiminta. Työpajoja järjestetään yläkouluissa ympäri Suomea. Näissä monikulttuurisen taustan omaavat suomalaiset urheilijat moderoivat ja ohjaavat keskustelua. Luennot kestävät tunnin ja soveltuvat noin sadalle oppilaalle kerrallaan. Pidämme yleensä kolme työpajaa yhden päivän aikana, jotta voisimme käydä kaikki yläkoulun luokat läpi. Työpajat alkavat lyhyellä johdatuksella, jossa esitellään ohjaajat ja käydään läpi muutamia keskeisiä käsitteitä liittyen kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen, kansalaisuuteen ja identiteettiin. Tämän jälkeen opiskelijat jaetaan pienempiin ryhmiin, joissa keskustellaan eri aiheista, muun muassa siitä, mitä suomalaisuus on.Vetäjät kiertävät pienryhmissä ja ohjaavat keskustelua. He myös jakavat omia kokemuksiaan ja tarinoitaan, rohkaisten nuoria ottamaan rohkeasti esille heitä vaivaavat vaikeatkin aiheet. http://www.walter.fi

Keskiviikkoiltana järjestimme vanhempainillan, jossa yhteisen osuuden piti samainen Walter ry. Vanhemmat olivatkin sankoin joukoin liikkeellä ja tiimin mukaan saattoi olla jopa ennätysmäärä kuulijoita. Tällä kertaa he kertoivat huoltajille miten he käsittelevät nuorten kanssa pajoissa näitä keskeisiä käsitteitä. Vanhempainillassa pääpainona on monikulttuurisuuden tarkastelu. Vanhemmille avataan nuorten mielipiteitä monikulttuurisuudesta, syrjinnästä ja ennakkoluuloista. Illan aikana tuodaan esille nuoria askaruuttavat kysymykset ja tarkastellaan tutkimusten valossa nuorten suhtautumista heitä ympäröiviin ilmiöihin.
Vanhemmat tutustutetaan Walterin toimintaan ja yhdessä luennoitsijoiden kanssa käydään läpi KYTKE– työpajat. Työpajojen kautta monikulttuurisuutta päästään käsittelemään nuorten näkökannasta. Näin lisätään vanhempien ymmärrystä monikulttuurisuudesta, rasismista ja syrjinnästä. Iltojen aikana pyrimme antamaan vanhemmille konkreettisia esimerkkejä siitä mitä syrjintä on, miten se ilmenee ja minkälaisiin tutkimustuloksiin olemme päätyneet muiden tahojen kanssa. Luennoitsijoiden ja vanhempien välisen vuorovaikutuksen ja keskustelujen kautta pyrimme tuomaan esille vanhempien omat ennakkoluulot ja haastamme myös vanhempia luopumaan ennakkoluuloistaan. http://www.walter.fi