Nuoret ja päihteet
Keskiviikkona 29.3.2017 oli 8.luokkien vanhempainilta. Illan oli järjestänyt ns. 8-tiimi, joka koostuu kahdeksansien luokkien luokanohjaajista sekä muutamasta muusta opettajasta. Ilta alkoi auditoriossa paneelilla, johon osallistuivat kouluterveydenhoitajamme Marianne Palojärvi sekä poliisin, seurakunnan sekä nuorisotoimen edustajat sekä kokemusasiantuntija. Aiheena oli: Nuoret ja päihteet. Paneelin kysymykset olivat laatineet 8.luokkalaiset oppilaat luokanohjaajiensa ohjaamina. Paneelin haastattelijana toimi 8E-luokan oppilas Serene Erhie.

Aluksi paneelin osallistujat esittelivät itsensä ja kertoivat miten ovat tekemisissä nuorten sekä nuorten päihteiden käytön kanssa. Erityisesti pohdintaa sekä keskustelua herättivät mm. kysymykset: Miten voi tunnistaa nuoren päihteidenkäytön? Miksi nuori käyttää päihteitä? Miten päihteiden käytön pystyy lopettamaan? Millaisille vaaratilanteille päihteiden käyttö altistaa? Paljonko huumausaineita Vaasassa liikkuu ja millaista huumevalistusta on tärkeää antaa nuorille?

Paneeli kesti yli tunnin ja herätti myös huoltajissa monenlaisia kysymyksiä sekä myös huolta. Ohjenuorana korostui se että nuoren kanssa tulee keskustella paljon ja puhua asioiden oikeilla nimillä. Kaikenlaisiin muutoksiin nuoressa tulee kiinnittää huomiota ja tärkeimpänä vielä että apua päihdeongelmiin voi saada erilaisista vertaistukiryhmistä tai kun ottaa yhteyttä esim. koulumme terveydenhoitajaan, kuraattoriin, Klaaraan 06-3252850 http://klaara.ebs.vaasa.fi/etusivu tai johonkin auttavaan puhelimeen kuten NA-infopuhelimeen 050-3077597 nimettömänä http://www.nasuomi.org. 

Paneelin jälkeen siirryimme kotiluokkiin keskustelemaan luokkien omista asioista.

Kiitos paneeliin osallistuneille!!!